ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006         

Σε αυτό το microsite, μπορείτε να ενημερωθείτε με την βοήθεια χαρτών και άλλων οπτικών βοηθημάτων, για την σκοπιμότητα και την ταυτότητα όλων των έργων που αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη.

Για να δείτε τα διάφορα έργα μπορείτε να κάνετε click σε κάποιο από τα πλήκτρα που εμφανίζονται ακριβώς κάτω από τον χάρτη της Ελλάδας. Αμέσως θα εμφανιστεί στον χάρτη το αντίστοιχο έργο. Μπορείτε να μεγενθύνεται τον χάρτη με την βοήθεια του δρομέα που περειέχεται στο παράθυρο "πλοήγηση", έτσι ώστε να πλησιάσετε πιο κοντά σε κάποια περιοχή ή κάποιο έργο. Το παράθυρο "πλοήγηση" μπορείτε να το μετακινείτε έτσι ώστε να μην εμποδίζει την οπτική σας επαφή με τον χάρτη. Όλα τα έργα πάνω στον χάρτη, είναι clickable για να δείτε ακόμα περισσότερα στοιχεία.

Παράλληλα μπορείτε να εμφανίσετε και διάφορες γεωγραφικές πληροφορίες, όπως τις κυριότερες Ελληνικές πόλεις, τα αεροδρόμια, τα διοικητικά όρια των περιοχών της χώρας μας αλλά και τα δειυρωπαϊκά δίκτυα που καταλήγουν σε γειτονικές χώρες. Ελπίζουμε αυτή η υπηρεσία, να σας βοηθήσει στην κατανόηση της σημασίας και των επιπτώσεων που έχουν τα έργα του Ε.Π.Ο.Α.Λ.Α.Α. για το μέλλον της Ελλάδας.