ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
12/10/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Kανονισμοί, νομοθεσία και στρατηγικά κείμενα 

Τυποποιημένα έντυπα

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι Φορείς Υλοποίησης κατά τις φάσεις ένταξης και υλοποίησης των έργων.

Αυτά τα έντυπα, έχουν τυποποιηθεί κατά την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΕΘΟ για το ΚΠΣ (ΕΡΓΟΡΑΜΑ) και είναι διαθέσιμα και στο
site του ΥΠΕΘΟ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των φορέων που επιθυμούν να εντάξουν έργα στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, ή που υλοποιούν έργα στα πλαίσια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του παρόντος site που περιέχουν Οδηγίες προς τους Φορείς Υλοποίησης.

Κατά τη φάση ένταξης των έργων:

Κατά τη φάση υλοποίησης των έργων:   ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.