ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/22/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΑξιολογήσεις

Ex-ante (εκ των προτέρων) Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

H εκ των προτέρων αξιολόγηση ΕΧ-ΑΝΤΕ χρησιμεύει ως βάση για την προπαρασκευή των σχεδίων, των παρεμβάσεων και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, στα οποία ενσωματώνεται.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση εμπίπτει στην ευθύνη των αρμοδίων αρχών για την προπαρασκευή των σχεδίων, των παρεμβάσεων και του συμπληρώματος προγραμματισμού (αρ.41/ Κανονισμός Ε.Ε. 1260/99).

Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η ενδιάμεση αξιολόγηση εξετάζει, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση, τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, την ορθότητά τους και την επίτευξη των στόχων. Εκτιμά επίσης τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων, καθώς και την εξέλιξη της παρακολούθησης και της εφαρμογής.

Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος.  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.