ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/22/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΑπόφαση έγκρισης

Η έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Οδικοί Άξονες Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη" έγινε με την C(2001)534 19/03/2001 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναθεωρήθηκε με την Ε(2004) 5674 23-12-2004 απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες του στόχου αριθμός 1 στην Ελλάδα.  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.