ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/22/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής2η Επιτροπή Παρακολούθησης (11/7/2002)

Στις 11 Ιουλίου 2002, στην Αθήνα, πραγματοποιείται η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Η Ημερήσια Διάταξη είναι η ακόλουθη:

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  1. Έναρξη συνεδρίασης - Χαιρετισμοί
  2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  3. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
  1. Συνοπτική παρουσίαση προόδου Επιχειρησιακού Προγράμματος
  2. Αναλυτική παρουσίαση προόδου ανά Άξονα - Μέτρο - Έργο
  3. Υποβολή αιτήσεων Μεγάλων Έργων
  4. Πρόοδος διαγωνισμών παραχώρησης
  5. Πρόοδος οριζοντίων θεμάτων
   • Δημοσιότητα - πληροφόρηση
   • Υλοποίηση δράσεων Τεχνικής Βοήθεια
  6. Διαχείριση - Παρακολούθηση - Έλεγχος
 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 4. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2001 - ΕΓΚΡΙΣΗ
 5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
  1. Παρουσίαση προόδου έργων
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Πρόγραμμα δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Έργων
  2. Συστήματα διαχείρισης - ελέγχων έργων των φορέων υλοποίησης
 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Β' Εξαμήνου)
  1. Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
  2. Έργα Ταμείου Συνοχής
 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ακολουθεί αρχείο με τις αποφάσεις της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Παρ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.).  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.