ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/22/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

Επικοινωνία

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα

email: contact@epoalaa.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 69 30 150

Γραμματεία: 210 69 30 193, 64 12 984

Γραμματεία Μονάδας Α: 210 64 12 991

Γραμματεία Μονάδας Β: 210 69 30 194, 213 1500 878

Γραμματεία Μονάδας Γ: 213 1500 858  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.