ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
5/30/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

Aρχική

GefyraΚαλώς ήλθατε στο Διαδικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις σελίδες αυτές θα βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την πορεία υλοποίησής του, στρατηγικά κείμενα σχετικά με το Πρόγραμμα, οδηγίες, προκηρύξεις έργων και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
 
Attiki OdosΕιδικότερα, παρουσιάζονται οι στόχοι του Προγράμματος, η περιβαλλοντική διάσταση του, οι διατιθέμενοι πόροι, το φυσικό αντικείμενο, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Παράλληλα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους σχετικούς Κανονισμούς, τις Οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία που σχετίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος.
 
MetroΤο περιεχόμενο του site ενημερώνεται συνεχώς, υπάρχει ειδική σελίδα με πρόσφατα νέα και δυνατότητα αναζήτησης σε παλαιότερες ανακοινώσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε όσους αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος για απαντήσεις στις ερωτήσεις τους ή για άλλες διευκρινιστικές πληροφορίες.
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Οδικοί Αξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Νέα

Νέος Δικτυακός Τόπος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" www.epep.gr

3.6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Aρχείο νέωνΕλεύθερη αναζήτηση με λέξεις, σε όλο το site του ΕΠΟΑΛΑΑ
Πρότυπα Τεύχη Ελαχίστων Απαιτήσεων για Περιφερειακά Έργα


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.